Lid worden ?

Iedereen die geïnteresseerd is in fotografie, leek of gevorderd, is welkom bij Fotoclub 't Lenske. In deze tijd waarin fotografie opnieuw "in" is dankzij de opkomst van de digitale fotobewerking, wordt het ook voor de jeugd en de ietwat oudere computerfreaks opnieuw interessant om deel uit te maken van een fotoclub. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de traditionele fotografie stilaan van het toneel verdwijnt, integendeel. Elke vorm van fotografie komt in onze club aan bod. Elk lid heeft trouwens zijn eigen kijk op de wereld. Daarom komen onder onze leden zoveel verschillende onderwerpen voor (zowel in kleur als zwart/wit): natuur, dieren, portretten, landschappen, macro-opnames, dia's, digitale bewerkingen, ...

Wat krijgt u voor slechts 15 euro per jaar ?

- elke drie weken op donderdagavond, clubvergadering in het gezelschap van een Trappistje
- op regelmatige basis, gastsprekers over diverse onderwerpen
- bekijken en jureren van werken uit collega-fotoclubs
- 4X per jaar inleveren van eigen werken die door andere clubs zullen gejureerd worden
- van elk lid worden de beste werken gepresenteerd op de tweejaarlijkse clubtentoonstelling of op tussentijdse Westelse tentoonstellingen
- jaarlijkse barbecue
- clubuitstappen, zowel met als zonder fototoestel
- gratis beschikking over donkere kamer, apparatuur en studio, in eigen lokaal
- jaarlijks teerfeest
- gratis beschikking over fototijdschriften en boeken uit onze eigen clubbibliotheek
- clubtijdschriftje 't Contactlenske

Wil u nog meer informatie, of u wil gewoon eens een kijkje komen nemen op onze gezellige clubvergadering, neem dan contact op met onze voorzitter via mail of één van onze leden. (zie rubriek "leden")

| Created by Stefan Verlinden | 2009 |