Wie zijn wij ?

In het najaar van 1980 is deze fotoclub gegroeid uit de KWB van Tongerlo. Enkele KWB-ers (onder inpuls van pastoor De Schrijver) hadden als gemeenschappelijke interesse fotografie en zouden vanaf dan om de drie weken vergaderen in het voorzaaltje van de parochiezaal te Tongerlo. Al vlug bleek dat er nood was aan een degelijke opleiding. Na enige navraag was Andre Dens zo bereidwillig om een cursus voor beginners in elkaar te boksen. Voor deze lessenreeks werd er wat reclame gemaakt in de regionale pers. Dit had tot gevolg dat de cursus gestart werd met een 15-tal deelnemers.

Na de cursus was er nood aan een degelijke structuur binnen de club. Het eerste bestuur werd verkozen met Andre Dens als voorzitter. Vanaf het tweede jaar werd er in de even jaren een foto- en diasalon ingericht. Dit kon van in het begin op een massa bezoekers rekenen. Ondertussen was ook het ledental gestegen tot 20 (waarvan steeds meer dan 2/3de actieve fotografen).
Dit had vooral te maken met het ruime aanbod van gezamenlijke uitstappen (op zondagvoormiddag) of de clubavonden waarop een lesgever zijn specialisatie in de fotografie kwam toelichten.

Van meneer pastoor kregen we toen een lokaaltje bovenaan in de parochiezaal ter beschikking, dat na vele uren timmeren en verbouwen omgetoverd werd tot een clublokaal met bijbehorende doka. Legendarisch in dit lokaal was de reuze tafel waar iedereen die de vergadering bijwoonde rond kon. Deze heeft er mee voor gezorgd dat er een gezellige sfeer binnen de club gebleven is. Jef Dams (een van de stichters) had begin de jaren '80 nauwe banden met het plaatsje Ottersweier (zustergemeente van Westerlo) in Duitsland. Daar was ook een fotoclub en weldra werden er heuse verbroederingstreffens ingericht. Iedereen die toen lid was van de club zal zich de neuerwein en swiebelkoeken in Ottersweier en het stof en DJ Luc op het toenmalige voetbalterrein van Trienenkant nog wel herinneren! Helaas is aan deze verbroedering ondertussen een einde gekomen.

Om het 10-jarig bestaan van de club extra in de verf te zetten, werd er een fototentoonstelling gegeven in het gemeentehuis van Westerlo. Met deze prachtige manifestatie sloot Andre ook zijn loopbaan als voorzitterschap af. De fakkel werd overgenomen door de Guy Verreydt, en samen met het bestuur werd de ingeslagen weg verder bewandeld. Er wordt regelmatig een  bijscholing  gegeven en driemaal per jaar kunnen de leden hun werken binnenbrengen voor een jurering. De jureringen gebeuren door personen van andere clubs en de geselecteerde werken worden op het volgende foto- en diasalon vertoond.

In '94 konden we Roger Peeters als nieuw lid verwelkomen in de club. Roger, die zijn hart verpand heeft aan het maken van diareeksen, zorgde voor een kleine schokgolf in de Kempen. De diareeksen die in zijn studio gemaakt worden zijn gedurfd en vooruitstrevend. De jaren '97 en '98 kunnen bestempeld worden als de 'donkere' jaren van de club. Meerdere van onze actieve leden waren wegens ziekte lange tijd buiten strijd en mede daardoor kwam vooral de zwart/wit fotografie op een laag pitje te staan. Na het salon in '98 kregen we wat jong bloed bij in onze vereniging. Deze nieuwe leden zorgden voor een mengelmoes van ervaring en jeugdig enthousiasme wat er borg voor stond dat 't LensKe op een waardige wijze het nieuwe millennium binnentrad.

Het jaar 2001 werd ingezet met een nieuw, jong bestuur, met Jo Verboven als voorzitter, Hans Nicasie als sekretaris, Roger Peeters als materiaalmeester, Guy Verreydt als P.R.-man, Kris Verstappen (en later Mieke Frederickx) als kassier en niet te vergeten Swa Stijnen - al lid sinds de opstart van de club - als ondervoorzitter.

In het eerste decennium van de 21ste eeuw was het vaak een komen en gaan van leden. Toch haalden we vaak een piek van 30 leden waardoor we zelfs af en toe een ledenstop moesten aankondigen. De laatste 3-4 salons waren vanwege het hoge ledenaantal dan ook telkens weer een grandioos succes, waarbij we in de grote zaal van het parochiecentrum vaak een maximumbezetting hadden qua bezoekers.

De laatste 4 jaar is 't Lenske mee op de digitale kar gesprongen. Slechts een handvol leden neemt af en toe nog eens een analoog toestel ter hand. In 2008 werd 't Lenske de trotse bezitter van eigen tentoonstellingspanelen en -verlichting; een kwaliteitsbeamer en ook de studio-uitrusting wordt continu uitgebreid of verbeterd.

't Lenske is klaar voor het volgende decennium en viert in 2010 haar dertigste verjaardag!

 

| Created by Stefan Verlinden | 2009 |